Home / هوش مصنوعی

هوش مصنوعی

زبان های برنامه نویسی برتر برای AI (برنامه نویسی هوش مصنوعی AI)

زبان های برنامه نویسی برتر برای AI

برنامه نویسی هوش مصنوعی AI یک نوع جهش درزمینه ی تکنولوژی می باشد. AI مزایای بهینه رابرای فعالیت های مختلف شرکت ها وفعالیت های موجود در زندگی مردم به ارمغان آورده است. دراین مقاله به بررسی AI و زبان های برنامه نویسی برتر برای AI می پردازیم. AI سطح دیگری از …

Read More »

زبانAIخصوصيات مطلوب يك زبانAI چیست ؟ و شامل چه مواری میشود ؟

زبانAI خصوصيات مطلوب يك زبانAI : يكي از خصوصيات و ويژگيهاي مهم خلاصه سازي سلسله مراتبي در ساختار برنامه غير حساس بودن سطوح بالاتر نهفته در كاربرد زبان مي باشد .

Read More »