Home / وب سایت

وب سایت

لیست شدن صفحات در پایگاه داده چگونه انجام میشود؟(فایل robots.txt)

هنگامی که robot ها و یا یک برنامه گردشگر دیگر به طور اتوماتیک گردش خود را شروع می کند، به محض یافتن یک سایت جدید در وب ابتدا به سراغ فایلی به نام robots.txt می گردد. اما لیست شدن صفحات در پایگاه داده چگونه انجام میشود؟

Read More »

انتشار صفحات وب ، مفهوم و کاربرد انتشار صفحات وب چیست ؟

در این مقاله شما با مراحل نهایی ساختن صفحات آشنا می شوید. در حال حاضر صفحه وب شما در دستگاه خودتان ذخیره شده و اجرا می شود. شما باید این صفحات را انتشار دهید. در انتشار صفحات وب باید به نکات مهمی توجه کنید.

Read More »

هک نشویم! چگونه از هک شدن جلوگیری کنیم (قسمت پنجم)

هک نشویم! چگونه از هک شدن جلوگیری کنیم ؟ هک های کامپیوتری به انواع و اقسام روش ها انجام می شوند. کامپیوتر شما نیز مانند کامپیوتر بسیاری از افراد هک می شود و مورد سوء استفاده قرار می گیرد.

Read More »

هک نشویم! چگونه از هک شدن جلوگیری کنیم (قسمت چهارم)

چگونه از هک شدن جلوگیری کنیم ؟ هک های کامپیوتری به انواع و اقسام روش ها انجام می شوند. کامپیوتر شما نیز مانند کامپیوتر بسیاری از افراد هک می شود و مورد سوء استفاده قرار می گیرد.

Read More »