Home / Tag Archives: بهترین سن یادگیری زبان برای کودکان

Tag Archives: بهترین سن یادگیری زبان برای کودکان

بهترین زمان یادگیری زبان انگلیسی (چرا زبان را سخت یاد میگیریم؟)

عقاید متفاوتی در ارتباط با بهترین سنین برای یادگیری زبان انگلیسی و سایر زبان های خارجی وجود دارد. اما بیشتر آن ها هیچ ریشه و منطق علمی ای ندارند. حتی نمی توان گفت از روی تجربه های صحیح گفته می شوند. نظر شما چیست؟ به نظر شما بهترین زمان یادگیری …

Read More »